Đánh giá plugin SEOPress

SEOPress là một plugin WordPress SEO. Nó rất nhẹ với nhiều tính năng và phải cạnh tranh với một số tên rất nổi tiếng như Yoast, SEO Framework và All in One SEO Pack. Hãy cùng xem đánh giá mới nhất về SEOPress nhé.

WordPress 5.3

Phiên bản WordPress 5.3 đi kèm với giao diện mặc định Twenty Twenty (2020). Giao diện được thiết kế bởi Andres Noren, sử dụng nền từ giao diện Chaplin đã phát hành trước đó trên Thư viện Giao diện của WordPress.org.