fbpx

Bản quyền nội dung

wp.top1.us không cho phép bất kỳ website nào phát hành lại các nội dung trong website, bao gồm trực tiếp các nội dung dưới đây:

  • Nội dung do wp.top1.us tự biên tập và viết ra.
  • Nội dung được wp.top1.us dịch từ blog/trang tin tức nước ngoài.

Các nội dung sau được bảo lưu bởi tác giả của nó:

  • Các hình ảnh minh hoạ trong mỗi bài viết.
  • Các nội dung media khác trong mỗi bài viết.