WordPress 5.3

Phiên bản WordPress 5.3 đi kèm với giao diện mặc định Twenty Twenty (2020). Giao diện được thiết kế bởi Andres Noren, sử dụng nền từ giao diện Chaplin đã phát hành trước đó trên Thư viện Giao diện của WordPress.org.