Phiên bản WordPress 5.0.2

Phiên bản nâng cấp WordPress này cung cấp bản vá cho 73 lỗi. Mục tiêu chính của các bản vá ngay sau khi bản 5.0 ra đời là tối ưu hóa trải nghiệm và tốc độ cho các block trong trình soạn thảo mới Gutenberg đạt tới 330% với hơn 200 block.

Hình ảnh giao diện soạn thảo trong WordPress 5.0

WordPress 5.0 Beta 3

Phiên bản Beta cuối cùng trước khi chính thức ra mắt WordPress 5.0 đã có thể sử dụng để kiểm tra. Đây là bản phục vụ kiểm thử nên bạn đừng cài đặt trên các site đang chạy để tránh các lỗi không tương thích xảy ra.