fbpx

Hướng dẫn dùng Block tái sử dụng trong Gutenberg WordPress 5.0

Ảnh minh họa bài viết

Một trong những tính năng khá thú vị được Gutenberg cho vào là khả năng tái sử dụng một tổ hợp gồm nhiều block. WPHub xin hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng này.

Block tái sử dụng là gì?

Gutenberg cho phép bạn coi mỗi thành phần là một “block”. Chẳng hạn, bạn có 3 đoạn và cần xuống dòng, thì mặc nhiên trong Gutenberg coi đó là ba khối, dẫu nó cùng là một kiểu “Văn bản”.

Ví dụ khi bạn xuống dòng, văn bản sẽ tự tách thành các block mới.

Tuy vậy, ta sẽ có ý định tái sử dụng nhiều khối ở các trang khác nhau. Ví dụ như trong ba trang về khóa học, nhưng bạn chỉ muốn sử dụng duy nhất một cụm các block lần lượt là:

  • Tiêu đề
  • Danh sách khóa học
  • (Có thể) Form đăng ký khóa học

Việc bạn phải làm thủ công 3 lần với các khối ở trên là không cần thiết. Hoàn toàn có thể giản lược bằng cách sử dụng chức năng Block tái sử dụng mà WPHub sẽ hướng dẫn trong bài viết.

Hướng dẫn thêm Block tái sử dụng trong Gutenberg

Đầu tiên, bạn cần biết cách để chọn nhiều khối. Bạn đơn giản là cho chuột trỏ vào một block nào đó, sau đó giữ phím “Shift + nút lên/xuống” (trợ năng của Gutenberg) để lựa chọn các block liền kề.

Sau đó, bạn có thể chọn vào menu nằm trên cùng của block đầu tiên đã chọn, lựa chọn “Thêm vào block tái sử dụng”:

Lựa chọn thêm vào block tái sử dụng
Lựa chọn thêm vào block tái sử dụng

Sau đó, bạn sẽ cần đặt tên cho block mới này:

Đặt tên cho block tái sử dụng
Đặt tên cho block tái sử dụng

Cuối cùng, bạn sẽ thấy Block được tạo và có dấu hiệu khác biệt để nhận biết với thanh bar và định dạng block là tái sử dụng.

Block tái sử dụng đã được thêm thành công.
Block tái sử dụng đã được thêm thành công.

Chúc mừng! Bạn đã tạo thành công block tái sử dụng.

Hướng dẫn thêm block tái sử dụng trong Gutenberg của WordPress

Cái này thì rất đơn giản. Bạn thêm như một block khác, và để ý phía dưới cùng có danh mục “Có thể tái sử dụng” như trong hình.

Hướng dẫn thêm block tái sử dụng trong Gutenberg của WordPress
Hướng dẫn thêm block tái sử dụng trong Gutenberg của WordPress

Hướng dẫn gỡ bỏ Block tái sử dụng

Nếu bạn không còn muốn sử dụng Block tái sử dụng nữa, có thể gỡ bỏ nó thông qua việc chọn vào menu ở trong một block đã thêm vào:

Xóa block khỏi các khối tái sử dụng trong web
Xóa block khỏi các khối tái sử dụng trong web

Kết luận

Block tái sử dụng có thể giúp bạn tiết kiệm kha khá thời gian, không chỉ là với các khối block cố định về mặt nội dung, mà còn nhằm đảm bảo việc thống nhất về bố cục màu sắc và font chữ trong trường hợp bạn sử dụng block “Nút” (button) hay định dạng thêm cho tiêu đề,…

avatar
  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: