fbpx

Hướng dẫn dùng thử phiên bản chưa ra mắt của WordPress

Hướng dẫn cài đặt phiên bản dùng thử WordPress

WordPress cũng giống như nhiều phần mềm, sử dụng cách thức định danh phiên bản chưa ra mắt giúp cộng đồng có thời gian kiểm tra các lỗi và thông báo cho nhóm phát triển.

Để tham gia vào chương trình dùng thử này, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt một website WordPress mới.

Bước 2: Cài đặt plugin “WordPress Beta Tester“.

Bước 3: Truy cập công cụ điều chỉnh phiên bản sẽ cài đặt tại Tools (Công cụ) > Beta Testing. Bạn sẽ có 2 lựa chọn:

  • Point release nightlies. Phiên bản dev mới nhất đang test và sắp ra mắt.
  • Bleeding edge nightlies. Phiên bản dev mới nhất, nhưng chưa sẵn sàng ra mắt.

Sau đó, bạn truy cập Dashboard (Trang chủ) > Updates (Nâng cấp) và tiến hành “Nâng cấp”.

Lưu ý: Các thay đổi của bạn trên web hiện tại sẽ mất hết.

avatar
  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: