fbpx

Quyền miễn trừ trách nhiệm

Nguồn tin bài

wp.top1.us là blog cung cấp các thông tin với cách thức lấy nguồn thông tin như sau:

  • Các tin tức về WordPress từ các blog uy tín trong cộng đồng (sử dụng tiếng Anh) hoặc được phát hành tại wordpress.org/news/
  • Các bài tự viết về hướng dẫn sử dụng WordPress, bộ sưu tập plugin, giao diện.

Đường dẫn liên kết

Các đường dẫn liên kết có thể chứa liên kết nhận hoa hồng (affiliate link). Các đường dẫn này được quy định dưới dạng ẩn danh, và hoàn toàn có thể dẫn người dùng tới một địa chỉ website nằm ngoài blog này.

Quyền miễn trừ trách nhiệm liên quan

Chúng tôi miễn trừ các trách nhiệm liên quan của mình với các vấn đề phát sinh bởi nguồn dữ liệu được bên thứ ba sử dụng dẫn tới hậu quả về mặt tài chính và tinh thần.