WordPress Meetup Hà Nội tháng 04/2019

Thời gian

18:30 - 20:00 - 10/04/2019

Địa điểm

Solis Lab Co. Ltd

Thông tin thêm

——————–
| Đăng ký tham dự |
——————–

Vui lòng đăng ký trong form tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgzPcasrujwRNR0rqP9kRIun_C2YnwV1p1FLDtnwGeGMhLPg/viewform?usp=sf_link

Các xác nhận qua Facebook hay meetup.com không được tính.

——————–
| Lịch trình dự kiến |
——————–

18:30 – 19:00 – Trao đổi, làm quen
19:00 – 19:30 – Giới thiệu về Custom Page Settings và cách tạo trong WordPress Backend
19:30 – 20:00 – Showcase: Salesforce API + Gravity Forms để sử dụng capture lead trong marketing.

### Địa điểm
Văn phòng Solis Lab
Tầng 3, Toà nhà Anh Minh, 36 phố Hoàng Cầu, Hà Nội
– Vui lòng gửi xe ở phía sau toà nhà.

### Thời gian
Từ 18.30 đến 20.00
Thứ tư, 10/04/2019

**Bạn nào có topic muốn chia sẻ thì comment ở dưới nhé.**

Cảm ơn Solis Lab tiếp tục hỗ trợ địa điểm cho meetup lần này ❤️

—-

Link event Facebook: https://www.facebook.com/events/2249439685375305/

Categories