WordPress Meetup Hà Nội tháng 09/2018

Thời gian

14:00 - 16:00 - 22/09/2018

Địa điểm

Solis Lab Co. Ltd

Thông tin thêm

ĐĂNG KÍ THAM GIA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFMSi1lcLZBHVRXOI8rTf0228V6AeMR7CtxzgIPJjKTw0sug/viewform?usp=sf_link

Facebook:
https://www.facebook.com/events/1990292664354869/

THỜI GIAN: ngày 22/9/2018
ĐỊA ĐIỂM: SOLIS LAB Office – Tầng 3 tòa nhà Anh Minh – số 36 Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội
SUBJECT: WordPress và các ứng dụng thực tế đã triển khai
DESCRIPTION:
– Demo website đã xây dựng bằng Gutenberg. Q/A dành cho developer (Mr Nguyễn Minh Khôi)
– Tuyển thêm PTE (Project Translation Editor) – người phụ trách dịch cho các plugin/theme. Đăng ký ngay trong buổi Meetup. (Mr Du Dinh Tung)
– 5 phút tìm hiểu về plugin Ladipage của Mr Bình Nguyễn và ứng dụng của nó. Nhận xét/ đánh giá/ góp ý về Plugin này.

Categories