WordPress Translation Day 4

Thời gian

09:00 - 11:00 - 11/05/2019

Địa điểm

Paris Gateaux Giảng Võ

Thông tin thêm

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/820849114967895/
Form đăng ký: https://forms.gle/RtCmuN3mUENWGyw56

Meetup lần này là cuộc gặp gỡ dành cho các bạn muốn tham gia đóng góp phần Dịch thuật cho WordPress. Tham gia Ngày Dịch thuật WordPress và trực tiếp xem hướng dẫn dịch thuật từ các thành viên thường xuyên đóng góp trong cộng đồng.

BTC meetup cũng sẵn sàng tiếp nhận các chủ đề khác bên lề có liên quan tới WordPress.

Lịch trình đang dự kiến thời gian. Ngày đã xác nhận.

Categories